Komu teraz węgiel z PGG ? – Tauron zrywa umowę z Polską Grupą Górniczą

 

Tauron Polska Energia poinformował, że 22 grudnia 2020 r. doręczył Polskiej Grupie Górniczej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy sprzedaży węgla zawartej z 2018 r. Powodem wypowiedzenia ma być brak porozumienia z PGG w sprawie cen i rocznych ilości dostaw surowca.

– Tauron Polska Energia wypowiedział Polskiej Grupie Górniczej umowę na dostawy węgla z dniem 30 czerwca 2021.
– PGG to jeden z głównych dostawców surowca do Taurona, w ubiegłym roku koncern kupił w PGG 2,25 mln ton węgla.
– Tauron deklaruje chęć współpracy z PGG, ale na nowych zasadach.
– Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że nie uznaje wypowiedzenia umowy przez Tauron Polska Energia S.A. z zachowaniem 6-miesięcznego okresu za skuteczne. Oczekuje respektowania zapisów umowy i zachowania 2-letniego okresu wypowiedzenia.

PGG dostarcza węgiel energetyczny do następujących spółek: Tauron Wytwarzanie, Tauron Ciepło oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron.

Tauron podkreśla w komunikacie, że PGG jest jego strategicznym partnerem w zakresie dostarczania węgla – w ubiegłym roku koncern kupił od grupy 2,52 mln ton węgla. Stanowiło to 38 proc. tego paliwa zakupionego ogółem przez Tauron. Koncern podkreśla jednocześnie, że 44 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez grupę Tauron zaspokojono surowcem z własnych zakładów górniczych.

Czy Tauron i inne grupy energetyczne lekarstwem na problemy PGG ?

Już na początku września 2020 związkowcy Tauron Energia Polska piszą do premiera Mateusza Morawieckiego otwarty list zaznaczając w treści, że są zmęczeni przerzucaniem odpowiedzialności za sytuację w PGG na inne grupy energetyczne, m.in. na nich samych. Tauron wyjaśnia, że nieodbieranie węgla od PGG jest wynikiem czynników ekonomicznych jak spadek produkcji prądu z węgla (podwyżką uprawnień do emisji, zwiększeniem udziału energii z OZE) czy też przesunięciem w terminie oddania nowego bloku w Jaworznie. Związkowcy piszą również, że zarząd spółki chciał renegocjować umowę z PGG, ale rozmowy zakończyły się negatywnie dla stron.

Też dla przypomnienia magiczny wrzesień to dalej kryzys w górnictwie. 21 i 24 wrzesień protesty oraz ponad 11 godzinne rozmowy związkowców z delegacją rządową nie dają pomyślnych wyników.

Sytuacja i potrzeby rynku, pogoda oraz trwające dodatnie temperatury – kto winny i dlaczego zatem doszło do wypowiedzenia umowy ?

Warunki gospodarcze, które mają bezpośredni wpływ na działalność, uległy istotnej zmianie. Tauron odnotował nadmierne trudności w bieżących odbiorach węgla wskutek ograniczonej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z sytuacji rynkowej i pogodowej – tłumaczy koncern w komunikacie.

Tauron podkreśla również, że wypowiedzenie umowy pozwoli na uniknięcie negatywnych skutków finansowych wynikających z jej dalszej realizacji. Jednocześnie wyraża wolę kontynuowania długoterminowej współpracy z PGG na nowych zasadach „dostosowanych do bieżących warunków rynkowych kontraktacji węgla”.

Koncern nie obawia się również, że wypowiedzenie umowy zakłóci bieżącą działalność operacyjną i wskazuje, że ewentualne dodatkowe zapotrzebowanie zaspokoi wydobyciem z własnych zakładów górniczych.

Dostawy węgla dla Tauron Polska Energia na wartość 2,15 mld zł

Umowa z 2018 roku została zawarta na czas nieokreślony. Tauron Polska Energia szacował wówczas, że wartość dostaw określona na lata 2018-2021, przy założeniu ceny węgla ustalonej na rok 2018, wyniesie około 2,15 mld zł netto.

Cena węgla została określona dla pierwszego rocznego okresu obowiązywania umowy (czyli na 2018 rok, umowę zawarto w styczniu), natomiast w latach kolejnych miała być indeksowana w oparciu o formułę zawartą w umowie, uwzględniającą zmiany warunków rynkowych.

Polska Grupa Górnicza to największy w UE producent węgla kamiennego, zatrudniający blisko 40 tys. osób. W ub. roku kopalnie PGG wydobyły ok. 29,5 mln ton węgla. W tym roku wydobycie zostało znacząco zmniejszone w związku ze spadkiem zapotrzebowania na węgiel i epidemią koronawirusa. Ten rok spółka może zamknąć wydobyciem rzędu niespełna 24 mln ton. Po trzech kwartałach strata finansowa PGG była szacowana na 1,9 mld zł.

Jak wiadomo z przesłanego oświadczenia na temat sporu Tauron i PGG S.A. (info: portal wnp.pl), strona PGG oczekuje respektowania zapisów umowy i zachowania 2-letniego okresu wypowiedzenia.

Polska Grupa Górnicza informuje, że nie uznaje wypowiedzenia umowy przez Tauron Polska Energia S.A. z zachowaniem 6-miesięcznego okresu za skuteczne.

Wykonanie kontraktu przez Tauron Polska Energia w 2020 roku do dnia dzisiejszego wyniosło niespełna 32 proc. zamówionej ilości węgla.

Umowa wieloletnia miała za zadanie chronić obie strony przed wahaniami cen CIF ARA i w ten sposób równomiernie rozkładać ryzyko na obie strony kontraktu.

W pierwszym okresie obowiązywania umowy ceny PGG S.A. były niższe od cen CIF ARA i Tauron Polska Energia S.A. kontrakt wykonywał.

Kiedy indeks CIF ARA uległ obniżeniu, Tauron Polska Energia S.A. wystąpił z żądaniem zmiany ceny i faktycznie zmniejszył odbiory węgla, przenosząc całe ryzyko kontraktu na PGG.

Źródło: wnp.plbiznesalert.plslaskibiznes.pltauron.pl , pgg.pl

Podziel się wiadomością.....