Netia: zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

netia logo

Zarząd Netii poinformował dzisiaj o zmianach personalnych we władzach spółki. Członkami Zarządu zostali Krzysztof Adaszewski i Andrzej Abramczuk.
Krzysztof Adaszewski został powołany 12 grudnia do pełnienia funkcji Dyrektora Finansowego spółki. Na tym stanowisku zastąpił Katarzynę Iwuć, która w dalszym ciągu pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego w strukturze organizacyjnej Netii. Andrzej Abramczuk został Dyrektorem ds. Strategii i Operacji. Jednocześnie Zarząd Netii poinformował o rezygnacji Przemysława Głębockiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki. Powody decyzji nie są znane.

Źródło: telepolis.pl, netia.pl

Podziel się wiadomością.....