Nowa Umowa Społeczna będzie kosztować Orange Polska 196 mln zł

orange logo

Orange Polska podał koszty zwolnień pracowników w latach 2018-2019 oraz ich wpływ na wynik finansowy za 4Q2017.
Spółka Orange Polska poinformowała, że wynik EBITDA za IV kwartał 2017 roku zostanie skorygowany o 196 mln zł z tytułu Umowy Społecznej na lata 2018-2019 oraz ostatecznego rozliczenia Umowy Społecznej na lata 2016-2017.
Na tę kwotę złożą się:
– obciążenie w kwocie 200 mln zł ujęte w pozycji koszty rozwiązania stosunku pracy,
– jednorazowe pomniejszenie kosztów pracy w kwocie 4 mln zł.

Wskazana wyżej kwota kosztów rozwiązania stosunków pracy została obliczona dla maksymalnej liczby pracowników, którzy mogą odejść z firmy w ramach nowej Umowy Społecznej, przewidywanej struktury stażu pracy tych pracowników, a także uwzględnia pewne dodatkowe benefity. Pomniejszenie kosztów pracy o 4 mln zł wynika z: rozwiązania rezerw aktuarialnych w kwocie 25 mln zł, dodatkowych zobowiązań socjalnych, które stanowiły integralną część wynegocjowanego planu optymalizacji zatrudnienia, w łącznej wysokości 21 mln zł.

Jak informuje operator pomarańczowej sieci, kwota 196 mln zł zostanie zaksięgowana poniżej skorygowanego zysku EBITDA i nie wpłynie na prognozę skorygowanego zysku EBITDA na rok 2017, która zgodnie z informacją zawartą w Raporcie Bieżącym 22/2017 wynosi około 3,0 mld zł.

Umowa Społeczna na lata 2018-2019 została w grudniu podpisana przez Zarząd Orange Polska i związki zawodowe. Określa ona między innymi pakiet finansowy dla odchodzących z firmy pracowników oraz wielkość odejść dobrowolnych w najbliższych dwóch latach. W ramach tej umowy z pakietu odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać 2680 pracowników. Każdorazowo po zawarciu Umowy Społecznej na kolejne lata, tworzone są rezerwy na związane z nią koszty, uwzględniające maksymalny limit odejść dobrowolnych i benefity dla odchodzących.

Informacje dodatkowe: Orange i plany zwolnień pracowników na lata 2018-2019

Źródło: telepolis.pl, orange.pl

Podziel się wiadomością.....