ALERTPLUS.INFO

Szansa dla instytucji administracji centralnej. W marcu i kwietniu ruszają nabory wniosków o finansowanie projektów IT ze środków unijnych

 

Zespół ekspertów POPC Wsparcie od października 2017 r. pomaga przygotowywać projekty informatyczne i ubiegać się o dofinansowanie ze środków II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z bezpłatnego wsparcia – więcej informacji znajdziesz TU.

Już w kwietniu i maju br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako instytucja pośrednicząca dla POPC, ogłosi konkursy na dofinansowanie projektów w ramach:

Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – pula środków: 720 mln zł
– ogłoszenie o konkursie: kwiecień 2018 r.
– rozpoczęcie naboru: maj 2018 r.

Działania 2.2. Cyfryzacja procesów back-office – pula środków: 130 mln zł
– ogłoszenie o konkursie: kwiecień 2018 r.
– rozpoczęcie naboru: maj 2018 r.

Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w administracji rządowej, poddziałania 2.3.2. Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury – pula środków: 230 mln zł
– ogłoszenie o konkursie: marzec 2018 r.
– rozpoczęcie naboru: kwiecień 2018 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje publiczne, które chcą udostępniać usługi elektroniczne i budować systemy informatyczne wspierające działanie administracji, oraz instytucje kultury, które planują udostępniać swoje zasoby w postaci cyfrowej.

 

Źródło: gov.plpopcwsparcie.gov.pl

ALERT RCB !!!
%d bloggers like this: