Ericsson, Qualcomm i SK Telecom razem w kierunku 5G

Ericsson, Qualcomm Technologies, Inc. (podmiot zależny Qualcomm Incorporated) i SK Telecom ogłosiły plany dotyczące przeprowadzenia testów interoperacyjności i powietrznych badań terenowych opartych na standardach 5G New Radio (NR) opracowywanych na podstawie specyfikacji 3GPP.

Próby te mają na celu skierowanie mobilnego ekosystemu w stronę szybkiej walidacji i komercjalizacji technologii 5G NR w pełnej skali, co umożliwi szybkie uruchomienie komercyjnych sieci opartych na infrastrukturze i urządzeniach 5G NR zgodnych z normą 3GPP Rel-15.

W trakcie prób, firmy zaprezentują nowe technologie 5G NR, wykorzystujące duże przepustowości dostępne w pasmach o większej częstotliwości w celu zwiększenia możliwości sieci i osiągnięcia prędkości rzędu wielu gigabitów na sekundę. Technologie te będą mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia spełnienia rosnących wymagań klientów dotyczących łączności dla nowych, szerokopasmowych klienckich technologii mobilnych, takich jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona i usługi połączone z chmurą. Ponadto, rozpowszechnienie technologii 5G NR może obniżyć jej koszt i ułatwić dostęp domów i firm do usług internetowych wykorzystujących szybkości wielu gigabitów.

W próbach wykorzystana zostanie technologia anteny 3GPP 5G NR Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) z technikami adaptacyjnego tworzenia i śledzenia wiązki w celu zapewnienia solidnej i trwałej szerokopasmowej komunikacji mobilnej w pasmach o wyższej częstotliwości, łącznie ze środowiskami nie gwarantującymi prostej widoczności urządzeń (NLOS) i mobilnością urządzeń. Będzie ona również wykorzystywać skalowane przebiegi na bazie ODM z nową, wszechstronną konstrukcją ramową, które to elementy również stanowią część specyfikacji 5G NR. Oczekuje się, że próby dostarczą cennych informacji dotyczących kwestii związanych z integracją technologii 5G NR w sieciach i urządzeniach mobilnych.

Testy i próby interoperacyjności które rozpoczną się w Korei w drugiej połowie 2017 roku mają na celu ścisłą współpracę oraz przyspieszenie uzyskania pierwszej specyfikacji 3GPP 5G NR która będzie stanowić część Release 15 – globalnego standardu 5G który będzie wykorzystywać zarówno pasma spektrum częstotliwości poniżej 6 GHz jak i pasma milimetrowe mmWave. Śledzenie specyfikacji 3GPP jest ważne, ponieważ promuje ono zgodność i walidację globalnej normy 5G, skraca czas wymagany do uzyskania urządzeń i infrastruktury zgodnych ze standardem. Będzie ono również prowadzić do uzyskania kompatybilności z przyszłymi wersjami 3GPP 5G NR.

Źródło: Ericsson, polskaszerokopasmowa.pl

Podziel się wiadomością.....