Konsultacje publiczne projektu standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

 

Zdjęcie - biała kartka papieru, na środku rysunek żółtej żarówki, wokół różnokolorowe napisy "idea", na kartce leżą kolorowe kredki, kolorowe spinacze, flamastry.

 

Minister Cyfryzacji zaprasza do udziału w drugim etapie konsultacji publicznych projektu Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, który obejmuje konsultację treści załączników.

Do konsultacji kierowane są dwa załączniki:
– Załącznik normalizacyjny – Skrzynka doręczeń,
– Załącznik normalizacyjny – Specyfikacja wymagań dla dostawców usługi RDE.

Projekty dokumentów przedstawiają techniczne warunki realizacji usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz wymagania przez dostawców usługi w komunikacji z podmiotami publicznymi.

Pierwszy etap konsultacji publicznych dotyczył dokumentu głównego i zakończył się 22 lipca 2020 r.

Obecnie prowadzony jest drugi etap konsultacji publicznych w zakresie załączników do Standardu, w ramach którego uwagi, wnioski i pytania można kierować do 15 grudnia 2020 r. na adres standard.doreczenia@mc.gov.pl

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w celu podniesienia jakości projektowanych dokumentów przed opublikowaniem Standardu wraz z załącznikami na stronach BIP.

Zaleca się lekturę dokumentów począwszy od dokumentu głównego, a następnie przejście odpowiednio do załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Uwagi należy zgłaszać przy użyciu dostępnego na stronie internetowej arkusza Execl – do każdego załącznika osobny arkusz. Zgłoszone uwagi powinny odnosić się do konkretnego zagadnienia zawartego w treści dokumentu. Uwagi należy zgłaszać w formie pytań do konkretnych zagadnień lub propozycji erraty. Uwaga nie powinna odnosić się do całości dokumentu, jak również nie powinna stanowić ogólnych przemyśleń czytelnika po lekturze dokumentu.

Materiały do pobrania:

Standard usługi RDE
Standard​_usługi​_RDE​_v1G20201207.docx 0.67MB

Standard usługi RDE
Standard​_usługi​_RDE​_v1G20201207.pdf 1.86MB

Załącznik normalizacyjny – Skrzynka doręczeń
Załącznik​_normalizacyjny​_skrzynka​_doręczen​_v1G20201207.docx 0.48MB

Załącznik normalizacyjny – Skrzynka doręczeń
Załącznik​_normalizacyjny​_skrzynka​_doręczen​_v1G20201207.pdf 1.23MB

Załącznik normalizacyjny – specyfikacja wymagań dla dostawców usługi RDE
Załącznik​_normalizacyjny​_wymagania​_dla​_dostawców​_uslugi​_RDE​_wersja1G20201207.docx 1.59MB

Załącznik normalizacyjny – specyfikacja wymagań dla dostawców usługi RDE
Załącznik​_normalizacyjny​_wymagania​_dla​_dostawców​_uslugi​_RDE​_wersja1G20201207.pdf 2.37MB

Formularz zgłaszania uwag do standardu
Formularz​_zgłaszania​_uwag​_do​_standardu​_zaktualizowany.xlsx 0.05MB

Źródło: gov.pl

Podziel się wiadomością.....