Krzysztof Szubert na Konferencji Państwo 2.0. o strategii cyfryzacji państwa i aktywności międzynarodowej MC

Krzysztof Szubert na Konferencji Państwo 2.0.

 

W piątek 22 lutego w Warszawie podczas dwu-dniowej konferencji Computerworld Państwo 2.0. , Krzysztof Szubert Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego wygłosił przemówienie otwierające na temat najważniejszych rządowych projektów ICT oraz działań Ministerstwa Cyfryzacji w kontekście międzynarodowym.

Konferencja Computerworld Państwo 2.0 od 8 lat stanowi okazję do spotkania, wymiany wiedzy i doświadczeń osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym. W tym roku uczestnicy skupią się na najważniejszych rządowych projektach informatycznych realizowanych w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 oraz współpracy sektora publicznego z dostawcami narzędzi teleinformatycznych, także w kontekście planowanych dużych inwestycji. Drugiego dnia konferencji głównym tematem dyskusji będzie zastosowanie technologii informatycznych w sektorach, których kierunki rozwoju są powiązane z polityką państwa: smart city, energetyka, zdrowie.

Minister Krzysztof Szubert wziął udział w sesji poświęconej strategii cyfryzacji państwa. Podczas swojego wystąpienia podsumował dotychczasowe osiągnięcia Ministerstwa Cyfryzacji zarówno w obszarze krajowych projektów ICT jak i na arenie międzynarodowej. Minister Szubert podkreślił, że cyfryzacja jest i w najbliższej dekadzie pozostanie głównym czynnikiem zmian społecznych i gospodarczych, a także politycznych. Zaznaczył, że jest to zjawisko, które w szybkim tempie wprowadza innowacyjne rozwiązania, unowocześnia przemysł i usługi, umożliwia wzrost konkurencyjności gospodarki, a co za tym idzie – podnosi poziom życia obywateli. W związku z powyższym, strategia cyfrowa państwa oraz europejska polityka gospodarcza muszą nadążać za dynamiką tych zmian.

Polska upatruje tutaj dużą szansę w dyplomacji cyfrowej. Z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji aktywnie uczestniczymy w tworzeniu prawa międzynarodowego sprzyjającego rozwojowi sektora cyfrowego. Polska inicjuje wiele dyskusji na forum UE dotyczących istotnych aspektów rzeczywistości cyfrowej. W ten sposób budujemy też pozytywny wizerunek Polski jako państwa aktywnie stymulującego cyfryzację. Działania te przyniosą efekty. W rankingu z grudnia 2017 r. Polska dyplomacja cyfrowa zajęła 12 miejsce na 209 państw w przeglądzie dyplomacji cyfrowych „Digital Diplomacy Review 2017”, odnotowując skok o 18 pozycji. Traktujemy to jako bardzo pozytywną zachętę do dalszej pracy na rzecz rozwoju cyfryzacji zarówno w porządku krajowym jak i globalnym.

 

Źródło: gov.pl

Podziel się wiadomością.....