Nowelizacja rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Prezes Rady Ministrów podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Wprowadzane zmiany w szczególności zmniejszają obciążenia małych przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez wyłączenie z obowiązku sporządzenia planów tych przedsiębiorców, których roczne przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 4 milionów złotych. Ułatwienia obejmą również przedsiębiorców wchodzących w skład grupy kapitałowej – będą oni mogli sporządzać wspólne plany dla całej grupy.

Usprawnieniu ulegnie także sam proces przekazywania  planów, który będzie odbywał się elektronicznie.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: uke.gov.pl

Podziel się wiadomością.....