Play planuje przejąć Virgin Mobile Polska

Play planuje przejąć Virgin Mobile Polska

Szykuje się ciekawa transakcja na rynku telekomunikacyjnym. Komórkowa sieć Play poinformowała o odpisaniu szeregu umów, w tym umowy przyznającej opcję nabycie Virgin Mobile Polska

Spółka P4, operator komórkowej sieci Play, zawarła szereg umów z Virgin Mobile Polska oraz jej udziałowcami: Dirlango Trading & Investments Limited i VMCEE B.V., a także wiodącymi inwestorami VMP: Vegueros Cooperatief U.A. (spółka zależna należąca w całości do Delta Partners Emerging Markets TMT Growth Fund II L.P.), Farledico Investments Limited (spółka zależna należąca w całości do Łukasza Wejcherta) i Kai-Uwe Ricke (łącznie zwanymi „Inwestorami”).

Podpisane umowy przyznają Play między innymi, opcję nabycia wszystkich udziałów w 2020 roku. Zgodnie z przyjętą metodologią, wycena opcji została oparta o jednoroczne przychody Virgin Mobile Polska skorygowane o określone elementy. Inwestorzy zobowiązali się spowodować że wszystkie udziały w Virgin Mobile Polska zostaną sprzedane Play w przypadku, gdy Play skorzysta z opcji kupna.

Ponadto, umowy określają warunki przyszłej współpracy pomiędzy PLAY a Virgin Mobile Polska. Strony będą kontynuować owocną współpracę rozpoczętą w momencie powstania VMP przy założeniu, że minimalny poziom gwarantowanych płatności do Play będzie wyższy o około 25 mln zł, osiągając łącznie około 84 mln zł w latach 2018 – 2021.

Virgin Mobile Polska jest największym polskim MVNO. Operator na koniec 2016 roku posiadał ponad 412 tys. klientów.

Źródło: media2.pl

Podziel się wiadomością.....