Przypominamy o trwających konsultacjach projektu Strategii „5G dla Polski”

5G ilustracja

Do 11 lutego br. można zgłaszać swoje uwagi do projektu Strategii „5G dla Polski” opracowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Strategia określa plan i narzędzia wdrożenia sieci 5G w Polsce, która zapewni obywatelom dostęp do nowych technologii, a przedsiębiorcom skuteczną przewagę konkurencyjną.
Sieci mobilne nowej, piątej generacji (5G) będą stanowiły fundament dla rozwoju nowych usług i aplikacji, które dokonają znaczących zmian w wielu gałęziach gospodarki, doprowadzając w efekcie do radykalnej transformacji naszego codziennego życia. Umożliwią one, na poziomie unijnym jak i krajowym, realizację innowacyjnych projektów, takich jak Inteligentne Miasta, Inteligentne Systemy Transportowe, Przemysł 4.0, przekształcając dotychczasowe modele biznesowe i wprowadzając nowe. Sieci 5G całkowicie zmienią sposoby interakcji pomiędzy urządzeniami mobilnymi i otaczającym użytkowników końcowych środowiskiem. Z tego względu bezzwłoczne wdrożenie sieci 5G będzie prowadziło do wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki kraju, dając szansę jego pomiotom gospodarczym na umocnienie swojej pozycji w technologicznie zaawansowanych obszarach.

Dokument jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/cyfryzacja/strategia-5g-dla-polski

Uwagi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej grzegorz.czwordon@mc.gov.pl i aleksander.soltysik@mc.gov.pl lub na adres pocztowy: Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa z dopiskiem: Konsultacje projektu Strategia „5G dla Polski”.

Rozwój sieci 5G w Polsce jest jednym z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji. Chcemy bowiem wykorzystać potencjał rozwojowy, jaki niesie ta technologia. Dlatego też podejmujemy aktywne działania, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, by wypracować niezbędne warunki jej upowszechnienia. W lipcu 2017 r. podczas nieformalnego spotkania ministrów państw członkowskich UE odpowiedzialnych za sprawy telekomunikacji Polska podpisała Deklarację dot. sieci 5G „Ministerial Declaration: Making 5G a success for Europe”, która potwierdza wolę państw UE by w skali globalnej uczynić Europę wiodącym rynkiem rozwoju sieci piątej generacji. Ponadto, cele Strategii „5G dla Polski” są zgodne z celami europejskiej strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, głównym dokumentem programującym politykę Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym, oraz celami przedstawionymi w Komunikacie KE: „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” (COM(2016)588), i Komunikacie KE: „Europa w Ruchu. Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich” (COM(2017)283).

 

Źródło: gov.pl

Podziel się wiadomością.....