Społeczeństwo informacyjne w Polsce w latach 2013-2017

W 2017 roku 38,7% Polaków łączyło się z Internetem przy użyciu telefonu komórkowego lub smartfonu, 20% korzystało z komputera przenośnego, a 7,9% używało tabletu. Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań statystycznych dotyczących społeczeństwa informatycznego w Polsce. Dane dotyczą na ogół osób w wieku 16-74 lat i zostały zebrane w latach 2013-2017. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych jest niezmiernie szybki. Zaspokajanie powstających nowych potrzeb informacyjnych jest możliwe poprzez naprzemienne uwzględnianie w badaniach wspólnotowych modułów dedykowanych wybranym tematom badawczym np. kompetencje informatyczne, korzystanie z zaawansowanych usług internetowych oraz elektroniczna gospodarka, handel elektroniczny, bezpieczeństwo w sieci i systemach informatycznych oraz inwestycje i wydatki na ICT, rozwijanie zagadnień dotyczących stosowania narzędzi open source i wpływu ICT na środowisko, mobilnego dostępu do Internetu, korzystania z mediów społecznościowych oraz z usług w chmurze obliczeniowej – czytamy w raporcie GUS-u. Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2013-2017 badanie pokazało, że w Polsce w tym czasie odsetek gospodarstw domowych z komputerem sukcesywnie wzrastał od 74,7% do 81,6%. Częściej komputery są tam, gdzie są dzieci, przy czym różnica maleje (z prawie 32 p.% w 2013 roku do niecałych 14 p.% w 2017 roku). Posiadaniu komputera sprzyja zamieszkiwanie w dużym mieście w centralnej Polsce.

Przez 4 lata w Polsce wzrastała (z 60,8% do 71,2%) liczba osób regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystających z komputera, przy czym szybszy był wzrost wśród kobiet, które „dogoniły” mężczyzn w 2017 roku.Dane GUS-u pokazują, że odsetek osób korzystających z komputera maleje wraz z wiekiem, a także z obniżaniem się poziomu wykształcenia i wielkością miejscowości zamieszkania. Mieszkańcy Polski najczęściej korzystają z komputerów w domu (73,4% w 2017 roku), a także w pracy (27%). Na dalszych miejscach znalazła się szkoła lub uczelnia oraz mieszkania innych osób. W 2017 roku 81,9% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do Internetu. Od roku 2013 nastąpił tu wzrost o 10 p.%. Daleko nam jednak do czołówki europejskiej, a także średniej dla 28 państw Unii Europejskiej. Podobnie jak w przypadku komputerów, Internet jest także częściej w gospodarstwach z dziećmi, w dużych miastach centralnej Polski. Jako powód braku Internetu w gospodarstwach domowych najczęściej podawano brak potrzeby (67,6% w bieżącym roku), brak umiejętności (54,2%), a także zbyt wysokie koszty sprzętu (26,9%) i dostępu do Internetu (18,7%).

Jako powód braku Internetu w gospodarstwach domowych najczęściej podawano brak potrzeby (67,6% w bieżącym roku), brak umiejętności (54,2%), a także zbyt wysokie koszty sprzętu (26,9%) i dostępu do Internetu (18,7%).

W 2017 roku 72,7% mieszkańców Polski regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystało z Internetu (69,9% w 2016 roku), przy czym w ciągu ostatnich trzech miesięcy 95,6% z nich korzystało z Internetu codziennie. Porównując te dane z innymi państwami europejskimi także pozostajemy daleko z tyłu.

Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu maleje wraz z wiekiem. Co najmniej raz w tygodniu z Internetu korzysta 99% osób w wieku 16-24 lata i tylko 26% osób w wieku 65-74 lata (dane z 2017 roku). Najczęściej są to uczniowie i studenci oraz osoby pracujące.

Mieszkańcy Polski w ciągu ostatnich 3 miesięcy używali dostępu do Internetu najczęściej do czytania i pobierania czasopism on-line (79,3% osób korzystających z Internetu w 2017 roku), korzystania z poczty internetowej (78,6%) oraz wyszukiwania informacji o towarach i usługach (76,8%). Ponad połowa polskich internautów korzysta także z serwisów społecznościowych (63,2%) i usług bankowych (52,3%).

W 2017 r. 39,9% osób w wieku 16-74 lata korzystało z urządzeń przenośnych w celu łączenia się z Internetem poza domem lub miejscem pracy. Uwzględniając zróżnicowanie tego wskaźnika według wieku, poziomu wykształcenia oraz aktywności zawodowej, największy jego poziom odnotowano w grupie wieku 16-24 lata, wśród osób z wyższym wykształceniem oraz wśród uczniów i studentów (odpowiednio 82,0%, 61,3%, 86,9%).

Podziel się wiadomością.....