Stowarzyszenie dPMR ostrzega przed nierzetelnymi sprzedawcami

Stowarzyszenie dPMR (Digital Private Mobile Radio) poinformowało, iż kilku producentów urządzeń radiowych – wykorzystuje bezprawnie znak towarowy dPMR na swoich produktach bez uzyskania stosownych pozwoleń oraz autoryzacji. Produkty takie są niezgodne z wymaganiami Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI.

 

 dpmr-association-stowarzyszenie

 

Po dokładnym przyjrzeniu się sprawie – Stowarzyszenie dPMR stwierdziło, iż nieautoryzowane produkty są oferowane głównie na aukcjach internetowych i portalach e-commerce, co stanowi nie tylko naruszenie znaku towarowego, ale również zagrożenie dla kompatybilności, a ponadto nie gwarantuje zgodności ze standardami technicznymi dla użytkowników końcowych.

 

Lista firm, które dopuściły się tego procederu to:

• Beifeng Telecom Technology, pod marką BFDX,
• Shenzhen Inrico Electronics, pod marką Inrico,
• Fujian Nanan Quansheng Electronics, pod marką Quansheng,
• Quanzhou IWK Industry, jako Jwalkie.

 

„Autoryzowane użycie znaku towarowego dPMR stanowi gwarancję dla użytkowników, że sprzęt spełnia wymagania normy ETSI i będzie współdziałał z innymi urządzeniami o takim samym oznakowaniu” – powiedział przewodniczący stowarzyszenia dPMR – Pete Hizzey.

 

„Urządzenia oferowane przez producentów, którzy nie są członkami Stowarzyszenia dPMR nie zostały poddane testom interoperacyjności przez Roboczą Grupę Techniczną Stowarzyszenia dPMR. Jest wysoce prawdopodobne, że produkty te nie spełniają norm ETSI i nie zapewniają zgodności z innymi oryginalnymi urządzeniami oznaczonymi znakiem dPMR”.

Pete Hizzey doradza każdemu, kto jest zainteresowany zakupem produktu lub wyposażenia dPMR nawiązanie kontaktu z secretary@dpmrassociation.org celem potwierdzenia zgodności nabywanych produktów ze standardem dPMR.

Źródło: http://dpmr-mou.org/, radiotech.pl

Podziel się wiadomością.....