Ważne dla regionu – nowy system wymiany informacji kryzysowych

Produkt | Hytera Mobilfunk GmbH

W ciągu 2 lat koordynacja działań służb zespolonych na terenie województwa zachodniopomorskiego będzie prowadzona poprzez jednolity system łączności cyfrowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało wojewodzie zachodniopomorskiemu dofinansowanie w wysokości blisko 3 mln zł na budowę jednolitego Systemu Łączności Radiowej DMR.

– System pokryje zasięgiem całe województwo, umożliwiając jednocześnie szyfrowanie komunikacji – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – Dzięki temu wymiana informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego a służbami oraz centrami kryzysowymi w gminach i powiatach będzie bezpieczniejsza. Ujednolicenie systemu usprawni też przesyłanie informacji w sytuacjach kryzysowych – to niezwykle ważne w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Pomorza Zachodniego.

Całkowity koszt projektu wyniesie prawie 4 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup m.in. central dyspozytorskich, stacji przemiennikowych, radiotelefonów bazowych i radiotelefonów mobilnych, anten VHF oraz zestawów samochodowych do radiostacji. Odbiór systemu planowany jest na marzec 2022 r. Dofinansowanie w wysokości 75% kosztów inwestycji pochodzi z unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Źródło: szczecin.uw.gov.pl

Podziel się wiadomością.....