Wnioski do programu WiFi4EU zgłaszać mogą wyłącznie gminy

Symbol WiFi - ilustracja

 

Komisja Europejska pracuje nad uruchomieniem naboru do programu WiFi4EU, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej.

WiFi4EU ma zapewnić dostęp do sieci w miejscach takich jak: parki, place, biblioteki, ośrodki zdrowia itp. Dostęp realizowany będzie za pośrednictwem tzw. hotspotów WiFi, które mogą być uruchomione przez gminę, stowarzyszenie gmin, miasta na prawie powiatu.

W celu uzyskania dofinasowania beneficjenci będą zobowiązani do rejestracji na portalu prowadzonym przez Komisję Europejską. Zapisy będą prowadzone przez 6–8 tygodni, aby zapewnić beneficjentom wystarczająco dużo czasu na rejestrację przed ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków. Kolejność rejestracji nie ma wpływu na możliwość uzyskania dofinasowania.

Rejestracja w programie WiFi4EU

Komisja Europejska zapewnia, że proces rejestracji będzie prosty i nie będzie wymagał angażowania zewnętrznych podmiotów doradczych. Zgłoszenie będzie odbywało się w aplikacji udostępnionej przez KE i tylko tam możliwe będzie uzyskanie finansowania projektu. Po ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków zarejestrowani beneficjenci będą mogli na tym samym portalu złożyć wniosek o przyznanie bonu. Złożenie wniosku będzie polegało na kliknięciu we właściwy przycisk na stronie.

Środki na ten cel przekazane zostaną w postaci bonu o wartości 15 tys. euro. Unia Europejska będzie finansować koszty jedynie sprzętu i instalacji hotspotów WiFi, a beneficjent przez co najmniej trzy lata będzie ponosić koszty podłączenia do internetu (abonament internetowy) oraz konserwacji sprzętu. Koszty związane z procedurą przetargową (łącznie z opracowaniem warunków zamówienia) nie będą finansowane w ramach bonu. Finansowania nie uzyskają także nakłady inwestycyjne związane z utworzeniem sieci niezbędnej do doprowadzenia internetu oraz koszty dodatkowego wyposażenia niezwiązane bezpośrednio z hotspotami WiFi.

Bon, który otrzyma gmina, będzie realizowany tylko na rzecz dostawcy sprzętu i instalatora, ale dopiero po potwierdzeniu, że sieć została zainstalowana i jest gotowa do użytkowania.

Zgłoszenia przyjmuje tylko Komisja Europejska

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że portal nie został jeszcze otwarty. Stosowna informacja o terminach rejestracji i ogłoszenia konkursu zostanie opublikowana na stronach Komisji Europejskiej i portalu Gov.pl.

W internecie pojawiły się strony, które sugerują, że mogą pomóc, lub pośredniczyć w zdobyciu funduszy z programu. Witryny te zawierają treści zbliżone lub skopiowane ze stron Komisji Europejskiej, często przypominają swoją budową lub wyglądem stronę programu WiFi4EU. Podmioty zainteresowane uzyskaniem bonu prosimy o zachowanie ostrożności w korzystaniu z podobnych usług i w pierwszej kolejności, o weryfikację stron i podmiotów świadczących takie usługi. W przypadku wątpliwości zachęcamy do zweryfikowania podmiotów oferujących swoje usługi w Ministerstwie Cyfryzacji – pod adresem: wifi4eu@mc.gov.pl.

Strona programu WiFi4EU

 

Źródło: gov.pl

Podziel się wiadomością.....