news alertplus.info

Wnioski do programu WiFi4EU zgłaszać mogą wyłącznie gminy

Posted on

  Komisja Europejska pracuje nad uruchomieniem naboru do programu WiFi4EU, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej. WiFi4EU ma zapewnić dostęp do sieci w miejscach takich jak: parki, place, biblioteki, ośrodki zdrowia itp. Dostęp realizowany będzie za pośrednictwem tzw. hotspotów WiFi, które mogą być uruchomione przez gminę, stowarzyszenie gmin, miasta na […]

news alertplus.info

Szansa dla instytucji administracji centralnej. W marcu i kwietniu ruszają nabory wniosków o finansowanie projektów IT ze środków unijnych

Posted on

  Zespół ekspertów POPC Wsparcie od października 2017 r. pomaga przygotowywać projekty informatyczne i ubiegać się o dofinansowanie ze środków II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z bezpłatnego wsparcia – więcej informacji znajdziesz TU. Już w kwietniu i maju br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako instytucja pośrednicząca dla POPC, […]

news alertplus.info

Witamy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na portalu GOV.PL

Posted on

            Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest kolejnym, które dołączyło do portalu administracji rządowej GOV.pl. Obecnie w ramach portal GOV.pl dostępne są także strony Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Zdrowia. Docelowo serwis ma zawierać wszystkie informacje dotyczące spraw publicznych i administracji, które dziś są rozproszone na wielu stronach jednostek administracji […]

news alertplus.info

Krzysztof Szubert na Konferencji Państwo 2.0. o strategii cyfryzacji państwa i aktywności międzynarodowej MC

Posted on

  W piątek 22 lutego w Warszawie podczas dwu-dniowej konferencji Computerworld Państwo 2.0. , Krzysztof Szubert Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego wygłosił przemówienie otwierające na temat najważniejszych rządowych projektów ICT oraz działań Ministerstwa Cyfryzacji w kontekście międzynarodowym. Konferencja Computerworld Państwo 2.0 od 8 lat stanowi okazję do spotkania, wymiany […]

news alertplus.info

Wspólne warsztaty Ericsson w Polsce i Urzędu Komunikacji Elektronicznej poświęcone technologii 5G

Posted on

  Transfer wiedzy wspomoże przygotowanie scenariuszy rozwoju 5G w Polsce. Projekt obejmuje szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników Urzędu. Kursy opracowane są na podstawie analizy luk wiedzy technologicznej i profili zawodowych pracowników. Współpraca ma na celu rozwój kluczowych kompetencji, mających wpływ na polskie aspiracje wdrożenia technologii. Istotne znaczenie ma zrozumienie, jakie aspekty prawne i techniczne […]

news alertplus.info

KE określiła wymogi zabezpieczeń teleinformatycznych dla dostawców usług cyfrowych oraz parametry i progi zgłaszania incydentów istotnych

Posted on

    30 stycznia 2017 Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze określające środki techniczne i organizacyjne dla dostawców usług cyfrowych. Stosowanie tych środków pozwoli podnieść poziom cyberbezpieczeństwa świadczonych usług. Zakres regulacji Rozporządzenie zawiera katalog wymagań służących tworzeniu zabezpieczeń sieci i systemów informatycznych. Dotyczą one bezpieczeństwa teleinformatycznego, fizycznego i środowiskowego oraz bezpieczeństwa dostaw, a także kontroli dostępu, […]

news alertplus.info

Problemy systemu CEPiK

Posted on

  Wydziały komunikacji starostw powinny bez problemów obsługiwać obywateli. Obecne utrudnienia, związane z działaniem systemu CEPiK 2.0 są konsekwencją awarii i nie przekładają się bezpośrednio na możliwość realizacji spraw związanych z rejestracją pojazdów. Od poniedziałku, 19 lutego, wystąpiły poważne problemy z działaniem systemu CEPiK 2.0 na poziomie ogólnopolskim. W obecnej chwili urzędy mogą mieć wprawdzie […]

news alertplus.info

Fundacja Wikimedia ogłasza koniec programu Wikipedia Zero

Posted on

Program Wikipedia Zero powstał w 2012 roku. Jego celem była eliminacja jednej z barier dostępu do Wikipedii – wysokiej ceny transmisji danych. W ramach programu Fundacja Wikimedia nawiązała współpracę z operatorami telefonii komórkowej, aby ci znieśli swoim klientom opłaty za mobilne przesyłanie danych przy korzystaniu z Wikipedii na urządzeniach mobilnych. W ciągu 6 lat nawiązano […]

news alertplus.info

Drugi raport z pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej

Posted on

Wyniki ogólnopolskiego badania faktycznych poziomów pola elektromagnetycznego pochodzących ze stacji bazowych telefonii komórkowych pokazują, że mieszczą się one poniżej restrykcyjnych, krajowych norm. To główny wniosek z raportu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z przeprowadzonych pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu wytypowanych stacji bazowych telefonii komórkowej. W 2017 roku Instytut Łączności przeprowadził na zlecenie Ministerstwa […]

news alertplus.info

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Posted on

12 dni – tyle czasu zostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT. Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także […]