news alertplus.info

Problemy systemu CEPiK

Posted on

  Wydziały komunikacji starostw powinny bez problemów obsługiwać obywateli. Obecne utrudnienia, związane z działaniem systemu CEPiK 2.0 są konsekwencją awarii i nie przekładają się bezpośrednio na możliwość realizacji spraw związanych z rejestracją pojazdów. Od poniedziałku, 19 lutego, wystąpiły poważne problemy z działaniem systemu CEPiK 2.0 na poziomie ogólnopolskim. W obecnej chwili urzędy mogą mieć wprawdzie […]

news alertplus.info

Fundacja Wikimedia ogłasza koniec programu Wikipedia Zero

Posted on

Program Wikipedia Zero powstał w 2012 roku. Jego celem była eliminacja jednej z barier dostępu do Wikipedii – wysokiej ceny transmisji danych. W ramach programu Fundacja Wikimedia nawiązała współpracę z operatorami telefonii komórkowej, aby ci znieśli swoim klientom opłaty za mobilne przesyłanie danych przy korzystaniu z Wikipedii na urządzeniach mobilnych. W ciągu 6 lat nawiązano […]

news alertplus.info

Drugi raport z pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej

Posted on

Wyniki ogólnopolskiego badania faktycznych poziomów pola elektromagnetycznego pochodzących ze stacji bazowych telefonii komórkowych pokazują, że mieszczą się one poniżej restrykcyjnych, krajowych norm. To główny wniosek z raportu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z przeprowadzonych pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu wytypowanych stacji bazowych telefonii komórkowej. W 2017 roku Instytut Łączności przeprowadził na zlecenie Ministerstwa […]

news alertplus.info

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Posted on

12 dni – tyle czasu zostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT. Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także […]

news alertplus.info

WAŻNE – Zmiany w prawie telekomunikacyjnym trafiły do prac w Sejmie

Posted on

Sejm zaczyna prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacją ustawy prawo telekomunikacyjne. Zapewni ona m.in. lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z smsami premium. Usprawni też system ostrzegania o możliwych zagrożeniach, takich jak np. możliwe klęski żywiołowe. Główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów na rynku telekomunikacyjnym i […]

news alertplus.info

Orange nie tylko buduje, ale też kupuje infrastrukturę światłowodową

Posted on

Orange Polska kupuje część sieci światłowodowej od firmy Nettelekom i nie wyklucza dalszych akwizycji. 1 lutego została podpisana umowa pomiędzy Orange Polska i firmą Nettelekom, od której pomarańczowi kupują część sieci światłowodowej. Infrastruktura, która stanowi przedmiot umowy, zlokalizowana jest w Kielcach i obejmuje swoim zasięgiem 14,8 tys. gospodarstw domowych oraz lokali biznesowych. Stanie się ona […]

news alertplus.info

Przetarg z 2007 r. ws. 1800 MHz unieważniony

Posted on

31 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję II instancyjną, utrzymującą w mocy decyzję z 4 sierpnia 2017 r., którą unieważnił przetarg z 2007 r. na dwie rezerwacje częstotliwości, z których każda obejmuje 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem dupleksowym 95 MHz, z zakresu 1710 – 1730 MHz i 1805 – 1825 MHz na obszarze […]

news alertplus.info

Profil Zaufany – Twój klucz dostępu do e-administracji

Posted on

– Zachęcamy do zakładania Profilu Zaufanego. Przyda się nie tylko do podpisywania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT). To klucz do wielu usług e-administracji – powiedział Marek Zagórski -Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji na poniedziałkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów. Do dużych, średnich oraz małych firm, wraz z początkiem roku dołączyli mikroprzedsiębiorcy, w tym także osoby prowadzące […]

news alertplus.info

Anna Streżyńska prezesem nowej firmy MC² Solutions, będzie rozwijać projekty w technologii blockchain. „Wolę biznes od polityki” – wyjaśnia w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl

Posted on

Była minister cyfryzacji Anna Streżyńska została prezesem nowej firmy MC² Solutions utworzonej w ramach grupy kapitałowej Viktora Romaniuka, do której należy platforma Kinguin. Spółka, w której Streżyńska jest także udziałowcem będzie się zajmować realizowaniem projektów związanych z technologią blockchain. – Wraz z zespołem pochodzącym głównie z Ministerstwa Cyfryzacji stworzymy rozwiązania blockchain dla Kinguin i pomożemy […]

news alertplus.info

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności – prezentacja „Gospodarka oparta o dane. Przemysł+”

Posted on

31 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności, na którym zaprezentowano opracowaną w Ministerstwie Cyfryzacji koncepcję „Przemysłu+” opartą na zasadzie swobodnego przepływu danych. Zastosowanie tej koncepcji przyczyni się do wzrostu produktywności gospodarki unijnej i umożliwi osiągnięcie przewagi konkurencyjnej UE w wymiarze globalnym. Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje znaczące wysiłki na rzecz rozwoju […]